در جلسه صبح روز یکشنبه مجلس ، مصوبات جدیدی در خصوص ایثارگران به تصویب رسید  که بنیاد شهید و دستگاه های  اجرایی مکلف به اجرای آن شدند.

 نظر محترم یکی  ازفرزندان  جانباز اعصاب روان: کودتای مخملی علیه جانبازان زیر50% در جهت حذف این عزیزان در این دوره مجلس کلید خورد : 1- تداخل طرح با مصوبه اخیر دولت در اسفند 88 2- تداخل با لایحه جامع خدمات رسانی با ایثارگان 3- ایجاد شبهه و پراکندگی و ایجاد ابهامات فراوان در جامعه 4- قروپاشی کرامت م منزلت جانبازن زیر 50 % و خانواده آن ها 5- عدم توجه به جانبازان از کار افتاده کلی و بسیاری موارد دیگر که معلوم نیست چه کسای با چه اهدافی این مصوبه را به تصویب رساندند ، بهر است تا دیر نشده هر چه سریعتر این مصوبه لغو شود

براساس مصوبه مجلس ، مقرر شد 20 درصد اعتبارات فرهنگي دستگاههاي اجرايي بايد صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت شود و دولت بايد به منظور استمرار ، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي ، فرصت ها ، امكانات و تسهيلات و امتيازات ايثارگران (پدر ، مادر ، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان) اقداماتي را انجام دهد.

طبق بند الف اين مصوبه ، فرزندان شهدا از همه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50 درصد و بالاتر به استثناء تسهيلات خودرو و حق پرستاري ، كاهش ساعت كاري و ساير تمهيدات مربوط به كاهش توانايي كار برخوردار مي شوند.

نمایندگان مجلس همچنين مصوب كردند تأمين صددرصد هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرايي و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

براساس مصوبه مجلس ، همه دستگاه هاي اجرايي موظفند 20 درصد اعتبارات فرهنگي خود را در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت كنند.

تسهيلات تحصيلي و استخدامي ايثارگران

نمايندگان مجلس در ادامه اعطاي بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه درصد و بالاتر ، آزادگان با حداقل 5 سال اسارت و فرزندان شهدا را تصويب كردند.

همچنين خانه ملتي ها دستگاه هاي اجرايي را موظف كردند حداقل 25 درصد نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهدا ، جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگاني كه حداقل 5 سال سابقه اسارت دارند و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر ، بدون الزام به رعايت شرط سني ، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام كنند. 5 درصد سهميه استخدامي نيز به جانبازان ، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مي يابد.

نمایندگان ملت در ادامه دانشگاه ها و مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه هاي علوم و بهداشت را مكلف كردند حداقل 10 درصد اعضاي هيئت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان ، با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالاي 25 درصد ، آزادگان بالاي 3 سال اسارت ، فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد ، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از 3 سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم و بهداشت هستند ، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه ها با تبديل وضعيت كاركنان غير هيئت علمي تأمين و از ابتدا آنان را به صورت عضو هيئت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي ، پژوهشي و اجرايي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرايط سني و آزمون استخدام كنند.

مسئوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم به عهده وزرا و رؤساي دستگاه هاي مذكور است ، مقامات ياد شده در اين خصوص خود مجاز به اتخاذ تصميم هستند ، احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيئت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز خواهد بود.

تأمين معيشت و بيمه ايثارگران معسر

 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كردند به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام كند.

خانه ملتي ها همچنين مصوب كردند دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران ، كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام كند.

بازنشستگي آزادگان

نمايندگان مجلس در ادامه مصوب كردند آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت 30 سال بازنشسته شده اند مي توانند با بازگشت به خدمت ، 30 سال خدمت خود را تكميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران

مجلسي ها همچنين مقرر كردند سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

نمايندگان در ادامه مصوب كردند كه ايثارگران و فرزندان شهدا براي يك بار از پرداخت مابه التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه اي ناشي از انتقال سوابق بيمه اي از يك صندوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است معاف اند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي شود.

اخطار يك نماينده و پاسخ لاريجاني

در هنگام بررسي فصل ايثارگران لايحه برنامه پنجم توسعه ، حجت الاسلام سيدعلي محمد بزرگواري نماينده كهگيلويه و بویر احمد طي اخطار قانون اساسي از اينكه ماده 48 لايحه مذكور فقط شامل برخي ايثارگران مي شود انتقاد كرد و گفت: رزمندگاني هستند كه بيش از 20 ماه در جبهه ها حضور داشتند ولي جانباز نيستند و همچنين جانبازان زير 25 درصد در ماده 48 لايحه مورد توجه قرار نگرفتند.

وي افزود: ما بايد به لايحه خدمات رساني به رزمندگان و ايثارگران بيشتر توجه كنيم چرا كه بندهاي اين ماده بسيار سربسته و سردرگم است.

لاريجاني در پاسخ به اخطار اين نماينده مجلس مدعي شد دو بند از ماده 48 لايحه برنامه پنجم مربوط به همه ايثارگران و رزمندگان مي شود.

+ نوشته شده توسط حامد در پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۲۰ و ساعت 17:23 |